تبلیغات
"/> بازی آنلاین - فارسی سازی بازی
بازی آنلاینطریقه فارسی کردن بازی

 

 

 ایریپابلیک فارسی

========================


این امکان تنها برای کسانی هست که از مرورگر فایرفاکس استفاده می کنند.
روش کار:
1- به این آدرس رفته و ادد-آن

Greasemonkey را نصب کنید

 فایر فاکس را ریاستارت کنید (ببندید و دوباره باز کنید).
2- به این سایت رفته و روی دکمه

Install

کلیک کنید، بسته مورد نظر را نصب کرده و فایرفاکس را ریاستارت کنی

(ببندید و دوباره باز کنید).
3- وارد سایت ایریپابلیک شوید و ...